Oferujemy urządzenia wiodących firm Techkon, Barbieri i Theta

Dzięki nim Twój pomiar będzie zawsze precyzyjny!

Przejdź do wybranej kategorii:

densytometry   |   spektrodensytometry   |   spektrofotometry autoskanujące   |   spektrofotometry in-line

DENSYTOMETRY

Wybierz urządzenie z poniższej listy

Techkon Dens

SPEKTRODENSYTOMETRY

Wybierz urządzenie z poniższej listy

Techkon SpectroCheck

Techkon SpectroDrive

Techkon SpectroJet

Techkon SpectroDens Premium

Techkon SpectroDens Advanced

Techkon SpectroDens Basic

SPEKTROFOTOMETRY AUTOSKANUJĄCE

Wybierz urządzenie z poniższej listy

Barbieri SpectroPad

Barbieri Spectro LFP

Barbieri Spectro Swing

SPEKTROFOTOMETRY IN-LINE

Wybierz urządzenie z poniższej listy

Theta scanCon

Theta deCon

Theta colorCon

Theta spectraCon

Techkon SpectroEdge